بارش باران و ترافیک سنگین در برخی جاده
🔺بارش باران و ترافیک سنگین در برخی جاده‌های شمالی

مرکز مدیریت راه‌ها:
🔹در بخش‌هایی از محورهای چالوس، فیروزکوه و هراز ترافیک سنگین وجود دارد.
🔹در محور فیروزکوه مسیر شمال به جنوب، محدوده شهر دماوند ترافیک سنگین و در محور هراز مسیر شمال به جنوب محدوده‌های رینه و آب اسک، ترافیک نیمه سنگین گزارش شده است.
🔹در آزادراه پردیس - تهران محدوده جاجرود ترافیک سنگین، اما تردد در آزادراه تهران - شمال و آزادراه قزوین - رشت مسیر رفت و برگشت روان است.
🔹محورهای چالوس و فیروزکوه دارای بارش باران، محور هراز و آزادراه های تهران - شمال و قزوین - رشت نیز فاقد هرگونه مداخلات جوی گزارش شده است.
🔹در محور فشم - تهران حدفاصل حاجی آباد تا رودک،‌ ترافیک سنگین و در آزادراه قزوین - کرج محدوده پل مهرشهر و حدفاصل ساسانی تا پل فردیس، ترافیک نیمه سنگین است.

@khabarfouri