با عملیات نظامی سفر پلوسی را پاسخ می
🔺با عملیات نظامی سفر پلوسی را پاسخ می‌دهیم

سخنگوی وزارت دفاع چین:

🔹ارتش آزادی‌بخش چین با مجموعه‌ای از عملیات نظامی، سفر پلوسی به تایوان را پاسخ می‌دهد.

🔹چین بارها در مورد عواقب جدی سفر پلوسی به تایوان هشدار داده و او با آنکه در جریان این هشدارها بود، بازهم برای ایجاد بحران به تایوان سفر کرده است.

@khabarfouri