رانش زمین در هند درچشم بهم زدنی بخشی
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🔺رانش زمین در هند

🔹درچشم بهم زدنی بخشی بزرگی از زمین و جاده درختان درهم میپیچند و نابود میشوند.

@khabarfouri