میـزبـان شمـا هستـیـم در هتـل ممتـاز ۵ ستـاره
Forwarded from Semega_group_co
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
میـزبـان شمـا هستـیـم
در هتـل ممتـاز ۵ ستـاره قصرالضیـافـه قدس

زمان شروع بهره‌برداری و مهمانپذیری، یکم تیرماه ۱۴۰۱

آدرس: ابتدای خیابان آیت ا... شیرازی، همجوار حرم مطهر رضوی، هتل پنج ستاره قصرالضیافه قدس

#سمگا

Web:Semega.ir
instagram:semega.ir