ند پرایس برای بازگشت به توافق هسته ای
🔺 ند پرایس: برای بازگشت به توافق هسته‌ای با ایران تلاش می‌کنیم

ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا مدعی شد:

🔹️ نسبت به اقدام ایران در نصب سانتریفیوژهای پیشرفته که نقض توافق هسته ای است نگرانیم.
🔹️ همچنان برای بازگشت به توافق هسته ای با ایران تلاش می کنیم؛ زیرا این توافق فعالیت های هسته ای ایران را محدود می کند.

@khabarfouri