نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در آیین
🔺️نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در آیین واگذاری رسمی مسکن محرومان در کشور:

🔹افزون بر ۱۰ هزار میلیارد تومان برای مسکن محرومان کشور اختصاص یافته است

🔹۱۴۰ هزار واحد مسکن محرومان احداث و در حال ساخت است، چهار هزار میلیارد تومان اعتبار به صورت نقدی و بلاعوض به این واحدها اختصاص یافته است.

🔹همچنین ۶ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به صورت قرص‌الحسنه با سود چهار درصد نیز برای این واحدها اختصاص یافته است.

🔹این ریل گذاری در قانون و بودجه به صورت ردیف درآمده است و این اقدام استمرار خواهد یافت.

@khabarfouri