پاسخ معاون وزیر ارتباطات به اظهارات تند سردار
🔺️پاسخ معاون وزیر ارتباطات به اظهارات تند سردار نقدی در مورد طرح ضد اینترنت: شما در کدام سرزمین زندگی می کنید؟


@khabarfouri