پذیرش دانشجو در دانشگاه مفید قم از طریق
پذیرش دانشجو در دانشگاه مفید قم از طریق آزمون سراسری کارشناسی ارشد(تحصیل رایگان و شهریه پرداز)
❇️علوم قرآن و حدیث
❇️فقه و مبانی حقوق اسلامی
🔷حقوق بشر
🔷حقوق عمومی
🔷حقوق خصوصی
🔷حقوق بین الملل
🔷حقوق جزا و جرم شناسی
💠اقتصاد نظری
🔶فلسفه
🔶فلسفه و کلام اسلامی
🟩علوم سیاسی
🟩اندیشه سیاسی در اسلام
www.mofidu.ac.ir

☎️پاسخگویی آنلاین

@publicmofid_2
@golghandashtiali