کدام گروه از بیماران کرونایی برای انتقال به
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🔺کدام گروه از بیماران کرونایی برای انتقال به بیمارستان باید با ۱۱۵ تماس بگیرند؟

@khabarfouri