فیلم‌‌های سینمایی امروز تلویزیون پرنده طلایی ساعت ۸
🔺️ فیلم‌‌های سینمایی امروز تلویزیون

🔹️«پرنده طلایی» ساعت ۸ از شبکه دو
🔹️«خرس قطبی کوچولو ۲» ساعت ۹ از شبکه پنج
🔹️«بیا از گذشته حرف بزنیم» ساعت ۱۰ از شبکه سه
🔹️«بازی عادلانه» ساعت ۱۰ از شبکه افق
🔹️«دستکش» ساعت ۱۱ از شبکه سلامت
🔹️«ویلایی‌ها» ساعت ۱۳ از شبکه نمایش
🔹️«لحظه سخت» ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه پنج
🔹️«عصر یخبندان ۳» ساعت ۱۴ از شبکه کودک
🔹️«هدف» ساعت ۱۴:۳۰ از شبکه سه
🔹️«یدو» ساعت ۱۶ از شبکه یک
🔹️«نابغه» ساعت ۱۸ از شبکه امید
🔹️«سیاوش سرمدی» ساعت ۱۸ از شبکه افق
🔹️«درخت پرتقال شیرین من» ساعت ۱۹ از شبکه نمایش
🔹️«پیغام رسان» ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه چهار
🔹️«به وقت شام» ساعت ۲۱ از شبکه نمایش
🔹️«شنود ۳» ساعت ۲۳ از شبکه نمایش


@khabarfouri