سرانه مصرف آب هر ایرانی به ۲۰۳ لیتر
🔺️سرانه مصرف آب هر ایرانی به ۲۰۳ لیتر در روز رسید

🔹درحالی که سرانه مصرف آب هر نفر در کشور در پایان اسفند ۱۴۰۰ بالغ بر ۲۰۰ لیتر بود، این رقم در پایان آبان‌ماه سال جاری به ۲۰۳ لیتر افزایش یافته است.

🔹این افزایش متوسط مصرف آب شهری در ایران در سال ۱۴۰۱ درحالی است که سال آبی جاری، یکی از خشک‌ترین سال‌های آبی نیم‌قرن اخیر بوده است

🔹متوسط سرانه مصرف آب در جهان ۱۵۰ لیتر به ازای هر نفر در شبانه‌روز است‌.


@khabarfouri