مردم تا ۱۳ سال آینده در نوبت حج
🔺️مردم تا ۱۳ سال آینده در نوبت حج تمتع هستند

رئیس سازمان حج و زیارت:

🔹️در سال‌های ۸۵ و ۸۶ امکان ثبت‌نام فیش حج وجود داشت و افراد در آن سال‌ها می‌توانستند به هر تعدادی ثبت‌نام کنند.

🔹️اکنون یک میلیون و ۱۶۰ هزار نفر در نوبت حج تمتع و پنج میلیون و ۸۰۰ هزار نفر در نوبت حج عمره هستند.

🔹️اگر سهمیه اعزام زائرین، سهمیه فعلی باشد و کامل انجام شود، مردم تا ۱۳ سال آینده در نوبت حج تمتع هستند.


@khabarfouri