جدول پخش مدرسه تلویزیونی پنجشنبه ۱۹ فروردین در
🔺 جدول پخش مدرسه تلویزیونی پنجشنبه ۱۹ فروردین، در تمام مقاطع تحصیلی

@khabarfouri
مدیر کل جدید روابط عمومی بیمه ایران منصوب
🔺️مدیر کل جدید روابط عمومی بیمه ایران منصوب شد.

🔹️جناب آقای بختیاری مدیر عامل بیمه ایران در حکمی جناب آقای ولی مهدی پور را بعنوان سرپرست اداره کل روابط عمومی منصوب نمود.
مهدی پور پیش از این بعنوان معاون بین الملل مدیریت روابط عمومی مشغول به کار بودند.

@khabarfouri

2819099

Каналов

109137067

Сообщений