اثر ظلم محال است به ظالم نرسد صائب_تبریزی
اثر ظلم محال است به ظالم نرسد

#صائب_تبریزی

@koochebagheshear
کاش آدم بتواند دنیا را بالا بیاورد و
کاش آدم بتواند دنیا را بالا بیاورد و این همه دروغ و ریا نبیند.
دنیا به دست دروغگوها و پشت هم اندازها و حقه‌بازها اداره می‌شود

#عباس_معروفی

@koochebagheshear
هرگز ندیده بودم چشم تو را چنین در
هرگز ندیده بودم چشم تو را چنین
در خون و اشک غوطه ور
ای مام رنج ها
ای میهنی که در تو به خواری
مثل اسیر جنگی
یک عمر زیستیم

#شفیعی_کدکنی

@koochebagheshear
آه از آن رفتگان بى برگشت هوشنگ_ابتهاج koochebagheshear
آه از آن رفتگان بى برگشت…

#هوشنگ_ابتهاج

@koochebagheshear
چه اندوه‌بار بزرگ می‌شویم که بمیریم شمس_لنگرودی koochebagheshear
چه اندوه‌بار بزرگ می‌شویم
که بمیریم

#شمس_لنگرودی

@koochebagheshear
به روی آینه ی پُر غبار من بنویس
به روی آینه ی پُر غبار من بنویس
بدون عشق جهان جای زندگانی نیست

#فاضل_نظری

@koochebagheshear
دورى گاهى دردآور نیست اما دردآور فاصله گرفتن
دورى، گاهى دردآور نیست
اما دردآور فاصله گرفتن كسى از تو است كه روزى برایش آشكارا گفتى،
دورى اش تنها چيزى است كه تو را میشكند...

#نزار_قبانی

@koochebagheshear
خمار صد شبه دارم شراب خانه كجاست حافظ
خمار صد شبه دارم
شراب خانه كجاست؟

#حافظ

@koochebagheshear
نُسـخه ى ما را دِلى نامهربان پیچیده اسـت
نُسـخه ى ما را
دِلى نامهربان پیچیده اسـت

#حسین_دهلوی

@koochebagheshear

506637

Каналов

2365983

Сообщений