قلب شیشه ای دوستان عزیز خوش امدید قانون
🌬💦☃️قلب شیشه ای☃️💦🌬🌊
❤️دوستان عزیز خوش امدید قانون خاصی نداریم فقط به شعور همدیگه احترام بزاریم ممنونم
❤️لطفا از بیست سال به بالا تشریف بیارید❤️
https://t.me/joinchat/OuwVqEIUx84zMDhh
60 70 𝑉𝐸𝐿𝐶𝑂𝑀𝐸 𝑇𝑂𝑂 𝐺𝑃 𖦹 ᵖᵛ ˡᶤᶰᵏ
60&70🌹🌹𝑉𝐸𝐿𝐶𝑂𝑀𝐸 𝑇𝑂𝑂 𝐺𝑃
𖦹🎩༒✬ᵖᵛ❥࿇⛔️ 🥂💃👒🔞❥࿇➛⛔️🥂🧚‍♀🎩༒✬ˡᶤᶰᵏ❥࿇➛⛔️🥂👒༒✬fºʰˢʰ❥࿇➛⛔️🥂🧚‍♀
https://t.me/joinchat/GU9ub0aTbWtjMWU0
گروه لبخند ما اینجا قانون نداریم چون هممون
گروه لبخند🍰
ما اینجا قانون نداریم چون هممون باشعوریم :)
https://t.me/Fagatkhoda14001
GANG TEAM مثبـت ممنـوع ادب واحترام اولویت هدفمون
GANG TEAM
⚜️۝مثبـت🔞✬⇚ممنـوع⇛✬⚜️
⚜️۝ادب واحترام😊✬⇚اولویت✬⚜️
⚜️۝هدفمون👈✬⇚دورهم وسرگرمی✬⚜️
https://t.me/Boghzeshabam_20
https://t.me/Boghzeshabam_20
L𝐎v𝐄ʳ𝕤 ¹⁸ʀᴇᴍᴏᴠᴇ ᴛᴀʙʟɪɢʜ ʀᴇᴍᴏᴠᴇ sʜᴀᴋʜ ʙᴀᴢɪ ʀᴇᴍᴏᴠᴇ https
💜 L𝐎v𝐄ʳ𝕤 💜
|🐳💜|+¹⁸ʀᴇᴍᴏᴠᴇ
|🐳💜|ᴛᴀʙʟɪɢʜ ʀᴇᴍᴏᴠᴇ
|🐳💜|sʜᴀᴋʜ ʙᴀᴢɪ ʀᴇᴍᴏᴠᴇ
https://t.me/joinchat/L16J3b5l6nVkN2U0
ابر گپ ایران 𖢻 𖥞 𝑩𝑳𝑨𝑪𝑲 𝑫𝑰𝑨𝑴𝑶𝑵𝑫 𖢻
ابر گپ #ایران
𖢻͟𖥞❆⃟⃟ ⃟✎‌𝑩𝑳𝑨𝑪𝑲 𝑫𝑰𝑨𝑴𝑶𝑵𝑫❆⃟⃟ ⃟✎‌𖢻͟𖥞

فحش [ اخطار ]
تبلیغ [ بن ، کیک ]
گیف ، استیکر یا هرگونه محتوا بالای ۱۸ سال [ اخطار ]
https://t.me/joinchat/fkvJvuZRUyc3MDA0
جزیره آزاد ا بر گروه صوصکی ایران این
🔥 جزیره آزاد 🔥
اَبر گروه صوصکی ایران💯
این گپ کاملا +18⭐️
https://t.me/+AlOGhU4fNdNjOTBh
بچهای آریایی رنج سنی زیر20ممنوع پیوی بااجازه طرف
🎭بچهای آریایی🎭
🎭رنج سنی زیر20ممنوع🎭
🎭پیوی بااجازه طرف🎭
🎭رل زنی آزادمزاحمت ممنوع🎭
https://t.me/joinchat/KZU7tlAYOvI2YjBk
ܒ رܤܩߺܨ ܒ ࡄࡅ آࡍ ࡅ آࡅߺߺ ߺࡉ
💎ܒُ‌᠀رܤܩߺܨ ܒ‌᠀ࡄࡅ߳آࡍ߭ ࡅ߭آࡅߺߺ࡛ߺࡉ💎
✬•ویسکال🎙24ساعته .‌‌..•✬
𝑨𝑫𝑨𝑩 𝑵𝑬𝑺𝑯𝑨𝑵𝑬 𝑺𝑯𝑨𝑲𝑯𝑺𝑰𝑨𝑻 𝑺𝑯𝑶𝑴𝑨𝑺☻︎
ادب شما ، نشانه شخصیت شماست🙏🏻♥️
جمع پآیدار 😉💯🥂
https://t.me/dgudchkinn
https://t.me/dgudchkinn
گروه LAS VEGAS https t me joinchat B6AoAxfZikwzNmI8
● گروه : 🦮LAS💤VEGAS🦮

- - ┈┈∘┈˃̶༒˂̶┈∘┈┈ - -

https://t.me/joinchat/B6AoAxfZikwzNmI8

3649838

Каналов

187883157

Сообщений