با دوتا عشقاش تو یه تیم افتاده بهشتشه
با دوتا عشقاش تو یه تیم افتاده بهشتشه =))
این بچه حتی حین پریدن رو طناب هم
나의 작은 우주
این بچه حتی حین پریدن رو طناب هم دست از لاس زدن برنمیداره 😭
وای ناموسا حین پریدن برگشته بود رو به رنجون و ته‌ایل بشون قلب میداد 😭🤣
درسته گوشام درد میکنه از کولی بازیاشون وای
درسته گوشام درد میکنه از کولی‌بازیاشون وای ولی خیلی نیاز داشتم به چنین چیزی 😂
این بچه حتی حین پریدن رو طناب هم
این بچه حتی حین پریدن رو طناب هم دست از لاس زدن برنمیداره 😭
چقدم لوس حرف میزد
چقدم لوس حرف میزد 😭
چقدم با یوتا لاس زد
چقدم با یوتا لاس زد 😕😭
وای گفت فقط میخورم میخوابم بازی میکنم یجوریم
وای گفت فقط میخورم میخوابم بازی میکنم
یجوریم گفت که مثلا خسته‌کنندس بعد یهو گفت ولی خیلی حس خوبی داره 😭🤣
خداشاهده خودش گفت این سه روز فقط خورده
خداشاهده خودش گفت این سه روز فقط خورده خوابیده و بازی کرده ولی الان باز بخاطر بازی لایوو قطع کرد رفت 😕😂
یوتا هم اومد
یوتا هم اومد

3649838

Каналов

204424659

Сообщений