ترکیب نیما و فریبرز لاچینی و نوری و
Dar Shabe Sarde Zemestani
telegram.me.shahrtaraneh
ترکیب نیما و فریبرز لاچینی و نوری و احمدرضا احمدی
حرف و نظر دیگران آنقدر برایم مهم است
حرف و نظر "دیگران" آنقدر برایم مهم است که حتی در خلوت و با هندزفری هم جواد یساری نازنین را گوش نمی‌کنم.
اگر هم چنین خبطی کنم تا یک هفته احساس گناه می‌کنم.

عکس داود مقامی است.


@mashghesiah
وقتی کمک لازم دارم هیچ رفتاری طبیعی تر
وقتی کمک لازم دارم، هیچ‌ رفتاری طبیعی‌تر و بدیهی‌تر و سالم‌تر از کمک گرفتن نیست.


@mashghesiah
بخشی از جراحی شکم دریدن است بخشی که
بخشی از جراحی شکم دریدن است.
بخشی که اتفاقا با شغل شریف چاقوکش‌های لمپن همپوشانی دارد.

#جراحی_اقتصادی


@mashghesiah
امروز شاطر نانوایی بهم گفت عموجان دومین بار
امروز شاطر نانوایی بهم گفت عموجان!
دومین بار بود که این عبارت را می‌شنیدم.
شما را نمی‌دانم ولی انگار"پدرجان" از آنچه می‌پندارم به من نزدیک‌تر است.


@mashghesiah
77 Think again اپیزود ۷۷ خلاصه کتاب دوباره
BPlus Podcast Episode 77
Ali Bandari
77: Think again
اپیزود ۷۷ خلاصه کتاب دوباره فکر کن
پادکست فارسی بی‌پلاس
یک هفده ساله می خواهد بیست و هفت
یک هفده ساله می‌خواهد بیست و هفت سالش شود و من می‌خواهم به بیست و هفت سالگی برگردم.
عقل کداممان پارسنگ بیشتری برمی‌دارد؟

عکس کرت کوبین است، بیست و هفت ساله جاودانی.

@mashghesiah
وقتی امواج هیجان فروکش کرد شاید بتوانم در
وقتی امواج هیجان فروکش کرد، شاید بتوانم در آرامش از خودم، از باقیمانده خودم، بپرسم چرا در این موقعیت خاص یا با این آدم خاص همیشه و همواره احساساتم غلیان می‌کند و زندگی به کامم تلخ می‌شود. آنجا در اعماق چیست که این موقعیت‌ها یا آدم‌ها مستقیم به آنجا برخورد می‌کنند و بمب ساعتی فعال می‌شود؟
شاید بتوانم در صحت و سلامت عقل به خودم پاسخ دهم.


@mashghesiah

3649838

Каналов

177403268

Сообщений