ترانه‌ای قدیمی از حسن زیرک به زبان کُردی
Meryam Bokani
Hassan Zirak
ترانه‌ای قدیمی از حسن زیرک به زبان کُردی که صدا و ریتم و درون‌مایهٔ عاشقانه و البته حزن‌انگیزی‌اش بسیار جذاب است.

مسعود زمانی مقدم
@masoudzamanimoghadam
جامعه‌شناسی ایران همچنان عمیقا مقلد است و بنیادی
جامعه‌شناسی ایران همچنان عمیقاً مقلد است و بنیادی زمینه‌مند ندارد، به همین دلیل علی‌رغم نظرات و تحلیل‌های عامه‌پسندی که در آن مطرح می‌شود و علی‌رغم پُرکاری کنشگران‌اش و پُرطمطراقی فضای دانشگاهی‌اش، در نهایت بی‌فایده و بیگانه با جامعه به نظر می‌رسد و در آن جامعه‌شناس-سلبریتی‌ها و جامعه‌شناس-کارمندها طلایه‌داران میدان‌اند و بلاهت و نادانی سیستماتیک روبه‌رشد است.

مسعود زمانی مقدم
@masoudzamanimoghadam

506637

Каналов

2365983

Сообщений