پوستر فرماندهان کویر جانفدا علمدار_لشکرثارالله مرکز متنا سازمان
💠 پوستر| فرماندهان کویر
-------------------------------------
#جانفدا
#علمدار_لشکرثارالله
-------------------------------------
🌐 مرکز متنا سازمان فضاى مجازى بسیج سیستان و بلوچستان
🔸 @matnasb 🔸
🔹 @matnamedia
فلت موشن چله نشین جانفدا علمدار_لشکرثارالله مرکز متنا
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
💠  فلت موشن | چله نشین
-------------------------------------
#جانفدا
#علمدار_لشکرثارالله
-------------------------------------
🌐 مرکز متنا سازمان فضاى مجازى بسیج سیستان و بلوچستان
🔸 @matnasb 🔸
🔹 @matnamedia
کلیپ راه سلیمانی جانفدا علمدار_لشکرثارالله مرکز متنا سازمان
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
💠  کلیپ | راهِ سلیمانی...
-------------------------------------
#جانفدا
#علمدار_لشکرثارالله
-------------------------------------

🌐 مرکز متنا سازمان فضاى مجازى بسیج سیستان و بلوچستان
🔸 @matnasb 🔸
🔹 @matnamedia
پوستر خوک تاریخ ترور سردار سپهبد شهید حاج
💠 پوستر | خوک تاریخ
ترور
سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی فرمانده وقت سپاه قدس ایران، یکی از هولناک ترین جنایاتی بود که به دستور مستقیم رئیس جمهوری سابق آمریکا علیه قهرمان ملی ایران و منطقه در مبارزه با تروریسم، اجرا شد.

-------------------------------------
#جانفدا
#علمدار_لشکرثارالله
-------------------------------------
🌐 مرکز متنا سازمان فضاى مجازى بسیج سیستان و بلوچستان
🔸 @matnasb 🔸
🔹 @matnamedia
پوستر نُهُم دی روز_بصیرت مرکز متنا سازمان فضاى
💠 پوستر | نُهُم دی
-------------------------------------
#روز_بصیرت
-------------------------------------

🌐 مرکز متنا سازمان فضاى مجازى بسیج سیستان و بلوچستان
🔸 @matnasb 🔸
🔹 @matnamedia
پوستر لطفا صبر کنید پس از گذشت سه
💠 پوستر | لطفا صبر کنید‌‌‌...
پس از گذشت سه سال، پشت صحنه ترور فرماندهان محور مقاومت واضح تر می شود.
منتظر انتقام سخت باشید...

After Three years, behind of the assassination of the Moaghvemat commanders becomes more clear. Wait for Hard Revenge.
-------------------------------------
#جانفدا
#علمدار_لشکرثارالله
-------------------------------------
🌐 مرکز متنا سازمان فضاى مجازى بسیج سیستان و بلوچستان
🔸 @matnasb 🔸
🔹 @matnamedia
استوری موشن مالک اشتر علی جانفدا علمدار_لشکرثارالله مرکز
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
💠 استوری موشن |مالکِ اشتر ِعلی...
-------------------------------------
#جانفدا
#علمدار_لشکرثارالله
-------------------------------------

🌐 مرکز متنا سازمان فضاى مجازى بسیج سیستان و بلوچستان
🔸 @matnasb 🔸
🔹 @matnamedia

506637

Каналов

2365983

Сообщений