منێکی لەعنەتی کە بەبێ تۆ پڕ موسە هەموو
منێکی لەعنەتی کە بەبێ تۆ پڕ موسە
هەموو شوێنێکی دەستی 🥀..

sɴᴀᴘ ᴄʜᴀᴛ - 𓆩 ɪᴍᴏᴅᴇʀɴ8 𓆪
هاواری دڵم هەموو شوێنێکی داگیر کرد ئاخر چۆن
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
+ هاواری دڵم هەموو شوێنێکی داگیر کرد
ئاخر چۆن نەتان بیست :))؟

sɴᴀᴘ ᴄʜᴀᴛ - 𓆩 ɪᴍᴏᴅᴇʀɴ8 𓆪

2819099

Каналов

109137067

Сообщений