از اينكه زندگيت تموم بشه نترس از اين
از اينكه زندگيت تموم بشه نترس،
از اين بترس كه هرگز
شروع به زندگى كردن نكنى.

@mlienglish
ضمير ناخودآگاهت هميشه در حال گوش كردنه مراقب
ضمير ناخودآگاهت هميشه در حال گوش كردنه. مراقب باش در مورد خودت و آينده ات چى به زبان ميارى.


@mlienglish
سعى نكن طوفان رو آروم كنى خودت رو
سعى نكن طوفان رو آروم كنى،
خودت رو آروم كن، طوفان ميگذره .

@mlienglish
Josephine Ritual ft Lisa Hannigan mlienglish I knew
Josephine- Ritual ft. Lisa Hannigan
@mlienglish
I knew I had tasted love
The first sip always makes you choke
Sweetest sound I ever spoke
So bitter and so beautiful
ميدونستم طعم عشق رو چشيدم
جرعه ى اول هميشه حس خفگى ميده
شيرين ترين صدايى كه تا حالا ازش حرف زدم
تلخ و خيلى زيبا
1( Josephine
I'll never be good enough I want to be
Let me try it once more
Then, Josephine
Let me get close enough to hold you, babe
And we can dance a little more
Yeah, we can dance a little more ) 1
جوزفين، من هرگز نميتونم به اون خوبى اى كه ميخوام باشم،
بذار يه بار ديگه تلاش كنم
بذار انقدر نزديك باشم كه بغلت كنم عزيزم ،
ميتونيم يكم ديگه باهم برقصيم
@mlienglish
Every thread of ours connect
From the city to the wilderness
And you're on repeat inside my head
And you're indelible I can't forget
بند بند وجودمون بهم گره خورده
از اين شهر گرفته تا صحرا و بيابان
تو هميشه در ذهنم در حال تكرار هستى
براى هميشه ماندگارى، نميتونم فراموشت كنم
Repeat-1
#متن_موزيك
@mlienglish
@mlienglish
من عزيزم يه روز كارى ميكنم كه بهم
منِ عزيزم ،
يه روز كارى ميكنم
كه بهم افتخار كنى.
قول ميدم.


@mlienglish
دوره هاى زبان انگليسى MLI مكالمه آيلتس تافل
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
دوره هاى زبان انگليسى MLI

مكالمه - آيلتس - تافل - PTE
مدرك معتبر
02188694057
02188692942
02188693778
حضورى: تهران شهرك غرب
آنلاين: از هركجاى دنيا كه هستيد
@mlienglish
داستان زندگى من رو از اون فصلى كه
داستان زندگى من رو، از اون فصلى كه خودت واردش شدى قضاوت نكن .


@mlienglish

506637

Каналов

2365983

Сообщений