کلی رتبه دیگه هست که ادامش رو صبح
کلی رتبه دیگه هست که ادامش رو صبح براتون قرار میدیم..🥳

برای اینکه زودتر هم از بقیه رتبه ها خبردار بشیم میتونید به آیدی زیر پیام بدین:
@m_institute

روز اول انتخاب رشته مرکز مشاوره روز پنجشنبه می باشد.

‼️با توجه به محدودیت در ظرفیت ثبت نام اولویت با عزایزانیست که در روز اول و دوم اقدام به ثبت نام نمایند و بعد از آن در لیست رزرو قرار می گیرند.

تلفن ثبت نام‌:
05138443823

#انتخاب_رشته_آرمانی

@moshaverarmani
رتبه بعدی از دانش آموزان مرکز مشاوره رتبه
رتبه بعدی...

از دانش آموزان مرکز مشاوره

🔺رتبه ۶۴۷ تجربی سجاد یزدانی

@moshaverearmani
رتبه بعدی از دانش آموزان مرکز مشاوره آموزشگاه
رتبه بعدی...

از دانش آموزان مرکز مشاوره؛ آموزشگاه و سالن مطالعه

🔺رتبه ۷۷ ریاضی پرستو امانیان

@moshaverearmani
رتبه بعدی از دانش آموزان مرکز مشاوره رتبه
رتبه بعدی...

از دانش آموزان مرکز مشاوره

🔺رتبه ۹۰۹ تجربی حنانه علی نژاد

@moshaverearmani
خیلی فوری مصاحبه سوگند صفوی نژاد رتبه ۱۵۴
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
‼️خیلی فوری

مصاحبه سوگند صفوی نژاد رتبه ۱۵۴ تجربی کنکور ۱۴۰۱ درباره تجربیات سال کنکور

دانش آموز مرکز مشاوره و آموزشگاه کنکور آرمان از دبیرستان فرزانگان ۵

#رتبه_برتر_شو
@moshaverearmani
رتبه بعدی از دانش آموزان مرکز مشاوره و
رتبه بعدی...

از دانش آموزان مرکز مشاوره و آموزشگاه

🔺رتبه ۶۵۴ تجربی معین الرضا دباغی

@moshaverearmani
رتبه بعدی از دانش آموزان مرکز مشاوره و
رتبه بعدی...

از دانش آموزان مرکز مشاوره و آموزشگاه

🔺رتبه ۱۵۴ تجربی سوگند صفوی نژاد

@moshaverearmani
رتبه بعدی از دانش آموزان مرکز مشاوره رتبه
رتبه بعدی...

از دانش آموزان مرکز مشاوره

🔺رتبه ۶۶۹ انسانی صبا صفری

@moshaverearmani
رتبه بعدی از دانش آموزان آموزشگاه رتبه ۱۴۶
رتبه بعدی...

از دانش آموزان آموزشگاه

🔺رتبه ۱۴۶ تجربی الیاس مجردی

تبریک و خداقوت به استاد خیر اندیش و نوری🌺

@moshaverearmani
رتبه بعدی از دانش آموزان مرکز مشاوره و
رتبه بعدی...

از دانش آموزان مرکز مشاوره و سالن مطالعه

🔺رتبه ۷۹ منطقه ۱ و ۱۱۱ کشوری ریاضی ابوالفضل آسوده

@moshaverearmani

3649838

Каналов

204424659

Сообщений