معنی این شعر آن است که انسان‌ها مثل
معنی این شعر آن است که انسان‌ها مثل اعضای یک بدن به هم پیوسته هستند و خلقت آنها از یک گوهر واحد است، اگر یک انسان در سختی و مشکل باشد، گویی همه انسان‌ها دچار مشکل شده‌اند و درد هر انسانی به دیگر انسان ها هم منتقل می شود. هر انسانی که از غم و درد دیگران ناراحت نشود، شایسته نیست که او را در زمره‌ٔ انسان‌ها به حساب آورند.
این شعر بر انسان دوستی و همدردی و همدلی انسان ها با یکدیگر – از هر قوم و جنسیت و نژادی – تاکید دارد. 
تو کز محنت دیگران بی غمی نشاید که
تو کز محنت دیگران بی غمی
نشاید که نامت نهند آدمی
منم خیلی دلم برای شما و اون روزهامون
منم خیلی دلم برای شما و اون روزهامون تنگ شده😢
انگار همه یه غباری روشونه از غم و غصه😔
من واقعا حال روحیم برای ادامه فعالیتم خوب نبود
الان دارم سعی میکنم شروع کنم
اینستا چندتا استوری گذاشتم🥲
خیلی پیام داشتم این چند وقت ازتون میدونم به ورزش احتیاج دارین ولی منم برای کمک بهتون احتیاج به روحیه داشتم که بهتون بدم ولی این روحیه تو خودم نبود الانم نیست ولی دارم سعیمو میکنم🙏🏽
سلام نگین حالت خوبه نگین میدونم اصلا وضیعت
Forwarded from برنامه ناشناس
‌ ‌ ‌‌‌ ‌
سلام نگین حالت خوبه؟
نگین میدونم اصلا وضیعت کشورمون عادی نیست و ...
ولی میشه فعالیتتو شروع کنی چون واقعا هممون خسته شدیم بی حوصله ایم بی انگیزه‌ایم این شرایط باعث شده وزن هامون دوبرابر بشه و این هم تو این شرایط بیشتر اذیتمون میکنه...
حداقل بیا باهامون حرف بزن ...🥲🫂

506637

Каналов

2365983

Сообщений