آل ارتق حاکم فخرالدین قرا ارسلان واحد درهم
🔹 #آل_ارتق

حاکم : فخرالدین قرا ارسلان

واحد : درهم

جنس : برنز

وزن : 12.71 گرم

متن روی سکه :
بن داود
الملک العا
لم العادل
فخرالدین

عمودی راست : قرا ارسلان
عمودی چپ : بن ارتق

🆔 @NumismaticsOfficial
امویان نایاب یک سکه فوق العاده کمیاب که
🔹 #امویان #نایاب

یک سکه فوق العاده کمیاب که در محل ضرابخانه سورشارژ سال صد هجری همراه با کلمه امر الله به الوفا و العدل بر سکه ی مربوط به سال 90 هجری

خلیفه : عمر بن عبدالعزیز

واحد : درهم

جنس : نقره

وزن : 2.32 گرم

سال ضرب : 100 قمری

ضرابخانه : #شوش

🆔 @NumismaticsOfficial
مغول حاکم چنگیز خان خلیفه وقت الناصر لدین
🔹 #مغول

حاکم : چنگیز خان

خلیفه وقت : الناصر لدین الله

واحد : درهم

جنس : نقره


🆔 @NumismaticsOfficial
سکه خاص نایاب حاکم لیلی بن نعمان واحد
🔹 #سکه_خاص #نایاب

حاکم : لیلی بن نعمان

واحد : درهم

جنس : نقره

وزن : 3.64 گرم

سال ضرب : 309 قمری

ضرابخانه : #نیشابور

🆔 @NumismaticsOfficial
آل بویه حاکم صمصام الدوله ابوکالیجار خلیفه وقت
🔹 #آل_بویه

حاکم : صمصام الدوله ( ابوکالیجار )

خلیفه وقت : القادر بالله

واحد : درهم

جنس : نقره

وزن : 3.32 گرم

سال ضرب : 388 قمری

ضرابخانه : #توج

🆔 @NumismaticsOfficial
امویان خلیفه عمر بن عبدالعزیز واحد فلس جنس
🔹 #امویان

خلیفه : عمر بن عبدالعزیز

واحد : فلس

جنس : مس

وزن : 2.51 گرم

سال ضرب : 101قمری

ضرابخانه : #جی #اصفهان

🆔 @NumismaticsOfficial
اتابکان آذربایجان فرمانروا شمس الدین ایلدگز دروان 531
🔹 #اتابکان_آذربایجان

فرمانروا : شمس‌الدین ایلدگز

دروان : 531-571 قمری

ضرابخانه : #ارمیه

واحد : درهم

جنس : نقره

وزن : 7.78 گرم
🆔 @NumismaticsOfficial
قاجاریه پادشاه ناصرالدین شاه ضرب هرات تاریخ قمری
🔹 #قاجاریه

پادشاه : ناصرالدین شاه

ضرب : #هرات

تاریخ : قمری 1277 - 1861 میلادی

جنس : نقره

فراوانی : #کمیاب


🆔 @NumismaticsOfficial
سکه شناسی Numismatics pinned داده های آماری جزو
سکه شناسی ( Numismatics ) pinned «داده های آماری : ( جزو کدام گروه از همراهان بزرگوار ما هستید )»

3649838

Каналов

204424659

Сообщений