امروز چهار ساعت برق رفت میخواستم برم کلینیک
امروز چهار ساعت برق رفت. میخواستم برم کلینیک که متوجه شدم مقنعه‌م چروکه و مجبور شدم با کتری مقنعه‌م رو اتو کنم!
قشنگ عهد تیرکمون شاهه :))))))))))))))
ای کاش همچنان پنج ساله بودم و تمام
ای کاش همچنان پنج ساله بودم و تمام دغدغه‌م نشون دادن رد پای آبی به استیو بود.
استاد راهنمام پیام داده که فرم عدم تکرار
استاد راهنمام پیام داده که فرم عدم تکرار موضوع پایان‌نامه رو تحویل ندادی؟! لطفا زودتر با منو دکتر فلانی هماهنگ کن و باقی داستان...
این دو سه هفته اینقدر اتفاقات مختلف افتاد و مشغله ذهنی داشتم که به هیچ‌کاری نرسیدم و به کلی یادم رفت برم دانشکده.
اگه ازین استادای منظم و بابرنامه نبود خیلی ناراحت نمیشدم ولی الان آرزو میکنم که ای کاش زمین دهن باز میکرد منو می‌بلعید که اینقدر خجالت زده نشم...
کتاب خاطرات رو برداشتم تا مجددا واسه سین
کتاب خاطرات رو برداشتم تا مجددا واسه "سین" کتاب بخونم اما نتونستم...
انگار یه غم گنده داره قلبمو فشار میده.
بعد از مدت ها رفتم دوچرخه سواری و
بعد از مدت‌ها رفتم دوچرخه‌سواری و بعدش زیر آسمون دراز کشیدم و بِردی گوش دادم.
اگه موفقیت هاتون رو نمی پذیرید و حس
اگه موفقیت‌هاتون رو نمی‌پذیرید و حس می‌کنید مهارت‌هاتون شایسته‌ی توجه دیگران نیستن یا به قولی درگیر Imposter syndrome هستید؛ شاید این ویدیو کمکتون کنه.

https://www.instagram.com/tv/CRy-x0enosg/?utm_medium=copy_link
کاش یاسمن علائم حیاتی نشون بده
کاش یاسمن علائم حیاتی نشون بده.
میدونین من واقعا نیاز به تعطیلات دارم نه
میدونین من واقعا نیاز به تعطیلات دارم. نه تعطیلاتی که یهو وسط هزارتا کار و بدبختی یه روز رو خالی کنم و با کلی استرس برم یه دور بزنم و برگردم. یه تعطیلات واقعی. ازونا که فاصله‌ی اراده کردن تا تو ماشین نشستنت ده دقیقه‌ست. ازونا که وقتی میخوای بگی بزن بریم به هرچیزی فکر میکنی به جز جزوات کوفتولوژی. از اونا که اگه وسطش ازت خواستن چند روز بیشتر بمونی بدون فکر کردن بگی میمونم. از اونا...

2819099

Каналов

109137067

Сообщений