نه زیدی نه اکسی نه نکستی نه کراشی
نه زیدی نه اکسی نه نکستی نه کراشی نه آب نمکی نه داداشی ای نه تو مثل برادرم میمونی ای، هیچی
بعد یه سری همه اینارو باهم دارن+یه دونه شوهر
@off_fuk
تیپیکال کراش زدن من از یکی خوشت میاد
تیپیکال کراش زدن من:
+ از یکی خوشت میاد حالا چطوری بهش میگی؟
-هیچی، صبر میکنم از طریق خداوند بهش الهام بشه.
@off_fuk
یادمه دوران دانشگاه تو امتحان سوال اخر رو
یادمه دوران دانشگاه ‏تو امتحان سوال اخر رو تا وسطاش بلد بودم؛ ته راه حلم نوشتم استاد من این سوال رو کامل بلدم ولی مراقب داره برگه رو از دستم می ...
@off_fuk
دوس پسر نداشتن خيلي بهتر از داشتنه،نداشته باشی
‏دوس پسر نداشتن خيلي بهتر از داشتنه،نداشته باشی شونصد نفر بهت محبت ميكنن كه مخت رو بزنن،داشته باشی یه گراز بي احساس چپ و راست میاد میرینه تو اعصابت!
@off_fuk
کمپینه تا گوشیم خاموش نشه نمیخابم رو راه
کمپینه تا گوشیم خاموش نشه نمیخابم رو راه میندازم
@off_fuk
يه بار رفتم پينت بال تير كه تموم
‏يه بار رفتم پينت بال ، تير كه تموم شد مثل کانتر با چاقو افتادم دنبال يارو ، سريع زنگ زدن پليس
خب جنبه شكست نداري بازي نكن لاشی.
@off_fuk
ﯾﻪ ﺑﺎﺭ ﺍﺯ ﻣﻌﻠﻢ ﺟﻐﺮﺍﻓﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪﻡ ﭼﺮﺍ ﺍﺑﺮﻫﺎ
ﯾﻪ ﺑﺎﺭ ﺍﺯ ﻣﻌﻠﻢ ﺟﻐﺮﺍﻓﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪﻡ
ﭼﺮﺍ ﺍﺑﺮﻫﺎ ﺍﻭﻝ ﺻﺪﺍ ﻣﯿﺪﻥ ﺑﻌﺪ ﻣﯿﺒﺎﺭﻥ؟؟
ﮔﻔﺖ: ﺗﻮ ﻣﯿﺮﯼ ﺩﺳﺘﺸﻮﯾﯽ ﺍﻭﻝ چیکار میکنی ؟ ﺍﻭﻧﺠﺎ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﺟﻐﺮﺍﻓﯽ ﺷﺪﻡ
@off_fuk
شلوار‌کردیو هرکاری توش کنی مشخص نیست یه چیزی‌تو
شلوار‌کردیو هرکاری توش کنی مشخص نیست یه چیزی‌تو مایه هایه لست سین‌تلگرامه
@off_fuk
یبارم دعوام شد هی من فحش و بد
‏یبارم دعوام شد هی من فحش و بد و بیراه میگفتم طرف هیچ واکنشی نشون نمیداد
گفتم داداش چرا هیچ ری اکشنی نداری ناسلامتی داریم دعوا میکنم ؟؟!
گفت منتظرم از بالای تیر برق بیای پایین
@off_fuk
بیابونای ایران اینجوریه که به جز کفتار و
‏بیابونای ایران اینجوریه که به جز کفتار و کرکس و مار و عقرب یهو میبینی وسطش دانشگاه هم هست.
@off_fuk

506637

Каналов

2365983

Сообщений