با این تیمی که گل گهر بسته کیسه
با این تیمی که گل گهر بسته ، کیسه امسال کمک نایب قهرمانم نمیتونه بشه😂😂

🌟 @PersepolisiFans