ساسان حسینی هم رفت گل گهر عارف رستمی
ساسان حسینی هم رفت گل گهر!
عارف رستمی (مهاجم خیبر خرم اباد که آمار خوبی داشت فصل قبل) هم رفت ذوب آهن


دو تا گزینه جوان و آینده دار که میشد روی اونها حساب کرد اما اراده ای برای خواستن و جذب همین ۲ تا رو هم نداشتیم!

*تامیلارد*
🌟 @PersepolisiFans