ترکوند امشب عبدی بازی خوب پاس خوب ودر
ترکوند امشب عبدی

بازی خوب

پاس خوب

ودر نهایت گل دوم💪♥️
فرصت برای گل دوم پرسپولیس که ضربه سر
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
فرصت برای گل دوم پرسپولیس که ضربه سر عبدی دفع شد و ریباند مغانلو به بیرون رفت


@Perspolis_Teel

3649838

Каналов

204424659

Сообщений