املاک‌مسکونی مزایده واگذاری شش دانگ عرصه و اعیان
#املاک‌مسکونی

مزایده واگذاری شش دانگ عرصه و اعیان یک مجتمع مسکونی

شرکت بین المللی پارس تجارت منطقه آزاد چابهار (سهامی خاص)
تهران / تهران
مهلت شرکت : 1401/10/21 ساعت 12:00

توضیحات کامل، تصاویر، اطلاع از نحوه شرکت و مشاهده سایر آگهی ها :
https://mozmon.ir/lMq

وب سایت مناقصه‌مزایده
دایرکتوری پیمانکاران حوزه خدمات و آگهی های مناقصه مزایده

https://MozayedeMonaghese.Com
@MozayedeMonagheseCom

کانال تخصصی مزایده مناقصه املاک مسکونی
@property_mm
املاک‌مسکونی مزایده فروش تعدادی از واحدهای مسکونی در
#املاک‌مسکونی

مزایده فروش تعدادی از واحدهای مسکونی در سلمانشهر

شرکت توسعه و عمران امید
تهران / تهران
مهلت شرکت : 1401/10/28 ساعت 16:00

توضیحات کامل، تصاویر، اطلاع از نحوه شرکت و مشاهده سایر آگهی ها :
https://mozmon.ir/lKI

وب سایت مناقصه‌مزایده
دایرکتوری پیمانکاران حوزه خدمات و آگهی های مناقصه مزایده

https://MozayedeMonaghese.Com
@MozayedeMonagheseCom

کانال تخصصی مزایده مناقصه املاک مسکونی
@property_mm
خرید‌و‌فروش‌املاک‌صنعتی مزایده فروش ملک شرکت ساختمانی چولاب سهامی
#خرید‌و‌فروش‌املاک‌صنعتی

مزایده فروش ملک

شرکت ساختمانی چولاب سهامی خاص
تهران / تهران
مهلت شرکت : 1401/10/25 ساعت 12:00

توضیحات کامل، تصاویر، اطلاع از نحوه شرکت و مشاهده سایر آگهی ها :
https://mozmon.ir/lJY

وب سایت مناقصه‌مزایده
دایرکتوری پیمانکاران حوزه خدمات و آگهی های مناقصه مزایده

https://MozayedeMonaghese.Com
@MozayedeMonagheseCom

کانال تخصصی مزایده مناقصه خرید و فروش املاک صنعتی
@property_mm
املاک‌اداری مزایده فروش ملک پرداخت نوین آرین تهران
#املاک‌اداری

مزایده فروش ملک

پرداخت نوین آرین
تهران / تهران
مهلت شرکت : 1401/10/24 ساعت 12:00

توضیحات کامل، تصاویر، اطلاع از نحوه شرکت و مشاهده سایر آگهی ها :
https://mozmon.ir/lJr

وب سایت مناقصه‌مزایده
دایرکتوری پیمانکاران حوزه خدمات و آگهی های مناقصه مزایده

https://MozayedeMonaghese.Com
@MozayedeMonagheseCom

کانال تخصصی مزایده مناقصه املاک اداری
@property_mm
املاک‌مسکونی مزایده فروش واحدهای تجاری مسکونی بانک سینا
#املاک‌مسکونی

مزایده فروش واحدهای تجاری - مسکونی

بانک سینا
مازندران / ساری
مهلت شرکت : 1401/10/24 ساعت 12:00

توضیحات کامل، تصاویر، اطلاع از نحوه شرکت و مشاهده سایر آگهی ها :
https://mozmon.ir/lI1

وب سایت مناقصه‌مزایده
دایرکتوری پیمانکاران حوزه خدمات و آگهی های مناقصه مزایده

https://MozayedeMonaghese.Com
@MozayedeMonagheseCom

کانال تخصصی مزایده مناقصه املاک مسکونی
@property_mm
خرید‌و‌فروش‌املاک‌صنعتی مزایده فروش املاک بانک ملت شرکت توسعه
#خرید‌و‌فروش‌املاک‌صنعتی

مزایده فروش املاک بانک ملت

شرکت توسعه بازاریابی و فروش ماد
تهران / تهران
مهلت شرکت : 1401/10/28 ساعت 12:00

توضیحات کامل، تصاویر، اطلاع از نحوه شرکت و مشاهده سایر آگهی ها :
https://mozmon.ir/lIB

وب سایت مناقصه‌مزایده
دایرکتوری پیمانکاران حوزه خدمات و آگهی های مناقصه مزایده

https://MozayedeMonaghese.Com
@MozayedeMonagheseCom

کانال تخصصی مزایده مناقصه خرید و فروش املاک صنعتی
@property_mm
املاک‌تجاری مزایده اجاره مغازه جنب شهرداری مرکزی شهرداری
#املاک‌تجاری

مزایده  اجاره مغازه جنب شهرداری مرکزی

شهرداری شهرضا
اصفهان / شهرضا
مهلت شرکت : 1401/11/04 ساعت 12:00

توضیحات کامل، تصاویر، اطلاع از نحوه شرکت و مشاهده سایر آگهی ها :
https://mozmon.ir/lIz

وب سایت مناقصه‌مزایده
دایرکتوری پیمانکاران حوزه خدمات و آگهی های مناقصه مزایده

https://MozayedeMonaghese.Com
@MozayedeMonagheseCom

کانال تخصصی مزایده مناقصه املاک تجاری
@property_mm
املاک‌تجاری مزایده فروش مغازه های واقع در بازارچه
#املاک‌تجاری

مزایده  فروش مغازه های واقع در بازارچه سبزی ومجتمع تجاری باغملی

شهرداری شهرضا
اصفهان / شهرضا
مهلت شرکت : 1401/11/04 ساعت 14:30

توضیحات کامل، تصاویر، اطلاع از نحوه شرکت و مشاهده سایر آگهی ها :
https://mozmon.ir/lIu

وب سایت مناقصه‌مزایده
دایرکتوری پیمانکاران حوزه خدمات و آگهی های مناقصه مزایده

https://MozayedeMonaghese.Com
@MozayedeMonagheseCom

کانال تخصصی مزایده مناقصه املاک تجاری
@property_mm
املاک‌تجاری مزایده فروش املاک و مستغلات به صورت
#املاک‌تجاری

مزایده فروش املاک و مستغلات به صورت نقد، اقساط و اجاره به شرط تملیک

شرکت توسعه بازرگانی پرتو نور
تهران / تهران
مهلت شرکت : 1401/11/03 ساعت 12:00

توضیحات کامل، تصاویر، اطلاع از نحوه شرکت و مشاهده سایر آگهی ها :
https://mozmon.ir/lHM

وب سایت مناقصه‌مزایده
دایرکتوری پیمانکاران حوزه خدمات و آگهی های مناقصه مزایده

https://MozayedeMonaghese.Com
@MozayedeMonagheseCom

کانال تخصصی مزایده مناقصه املاک تجاری
@property_mm

506637

Каналов

2365983

Сообщений