Sagantaa jala bultii Ramadana tana ittin buhaara maqaan
MRJ
Director Haafiz Sir
Sagantaa jala bultii Ramadana tana ittin buhaara maqaan kessanis kessa jira nama hundaaf dabarsa
Photo tana gubbaa waan dubbatu jira dubbisi
20210411_000453.jpg
945.6 KB
Photo tana gubbaa waan dubbatu jira dubbisi
Warri baga jia Ramadana gessan jacha jirtan sagale
Warri baga jia Ramadana gessan jacha jirtan sagale akka nuti janne hin goone warri haftan garu maqaa tesso wajjin @Humaa_bot irratti erga hanga galgalatti.
Dubbii Gammachu Gammadibo Firaa fi aalii hundaan baga
😀😀Dubbii Gammachu😃😃

Gammadibo Firaa fi aalii hundaan baga jia Ramadanatin sigahe jachu nifeetaamii? Dhiifamas gaafachu nifeetaka? Akkas taatu wanni gootu record mobile keetii bani ergaa Ramadanaf qabdu san gababsi waan daqiiqa 2 irra tirfi hin taane waraabii @Humaa_bot irratti ergi. Nutiis sagantaa guyya kamisa irratti siif ergine gurra firaa fi aalii hundaan siif genya. Sa'aa amma irra eegale hulaan bot kenya banaadha. Ergaan tessan addunya hunda nidhaqqabdi hin shakkinaa. Maqaake himufis mirga qabda.
Islaamni Ulamaaii fi Daaii niqaba Garu sababa qabsaawa
Islaamni Ulamaaii fi Daaii niqaba. Garu sababa qabsaawa dhabetti gabrummaa jalatti kufe.
Islaamaa kana gabrummaa jalaa akka bahan godhuf qabsoo eegale goota oomishuuf qophirra kan jiru Median qabso Islaamaa dhufeti jira. Isinis Misensa Media kana tahuf hiriira qabsotti akka makamtaniif carraa arkattani jirtu @Riyaduljanna join godhun carraa kana fayyadamaa.

3649838

Каналов

185560138

Сообщений