تو ک لی کهکشان توی ذهنت داری اجازه
تو کُلی کهکشان توی ذهنت داری؛ اجازه نده آدما بهت بگن نميتونی بدرخشی.
#Gn
#New_post
#pic
#saaren
راه نده کسی نزار سر زده بیاد فردا
راه نده کسی نزار سر زده بیاد 😃
فردا پخش داریماا🙃🤍

No edit☘️
#New_pos
#saaren
خوبمو نه ولی بدمو میخوان ول کن اون
خوبمو نه ولی بدمو میخوان
ول کن اون کاغذ و قلم و بیار :)
کسی
نمیکنه
دیگه
ق ل ب م و
بیدار...... بزودی🤍
#New_post
#saaren
14 مرداد ماه منتظر موزیک دارم میرم باشید
14 مرداد ماه منتظر موزیک "دارم میرم" باشید!
پخش از رادیو جوان و کانال خودمون♥️
#saaren

2819099

Каналов

109137067

Сообщений