ویترین مفهومی کتاب فروشی خوارزمی تهران منبع زیتون
ویترین مفهومی کتاب‌ فروشی خوارزمی / تهران

▪️منبع: زیتون

#برای_آزادی

✔️ @Schopenhauer_page
از آن‌جا که هر انسانی از درون تنبل
از آن‌جا که هر انسانی از درون تنبل و خواهان سکون است، و با این حال باید به جلو پیش رود، به سیاره‌ای که روی آن زندگی می‌کند می‌ماند، چون زمین نیز تنها به این دلیل به درون خورشید سقوط نمی‌کند که نیرویی که آن را به جلو می‌راند نمی‌گذارد چنین اتفاقی رخ دهد. پس، همه چیز در کشاکش مداوم و حرکت اجباری است، و اگر بخواهیم یکی از تعابیر ارسطو را به کار ببریم، جریان جهان نه به طور طبیعی، که با زور و خشونت پیش می‌رود. مردم تنها به ظاهر از جلو کشیده می‌شوند؛ حال آن که به واقع از پشت رانده می‌شوند. این زندگی نیست که آن ها را به سوی خود می‌کشد، بلکه رنج و نیاز است که آن ها را پیش می‌راند. ضمنا،خاستگاه وجه مضحک و کمیک و خنده‌آور زندگی را نیز باید در این‌جا یافت؛ زیرا انسان ها، که برخلاف میل خود پیش رانده می‌شوند، سعی می‌کنند تعادل خود را تا حد ممکن حفظ کنند، و تلوتلو خوردن و خجالتِ آن‌ها اغلب تصویر مضحکی به وجود می‌آورد، در حالی که اضطراب و تشویش مضمر در آن‌ها جدی است.#آرتور_شوپنهاور

📚 #جهان_همچون_اراده_و_تصور


✔️ @Schopenhauer_page

506637

Каналов

2365983

Сообщений