میتونید این پیام رو فور کنید تو دیلی
میتونید این پیام رو فور کنید تو دیلی هاتون تا من بهتون یه سناریوی تصویری از تهکوک بدم ” ظرفیت : 30 “ 📄 !
یه حسی دارم همش میگه ول کن هرچی
یه حسی دارم همش میگه ول کن، هرچی اکانت داری دیلیت کن، اینستاتو دی اکتیو کن، واتسپو پاک کن، تلگرام حذف کن، سیمکارتتو بشکون و تموم پلای ارتباطیت با دوستاتو خراب کن، هیچ کسو نبین، برو تو تنهایی و خلوت خودت غرق شو و به خودت برس، نفس بکش و تازه شو، اونقدر همه رو پس بزن و از دنیای آدما و هرج و مرج دور شو که ذهنت خالی شه و همه برات بی اهمیت بشن و کسی نمونه که بخوای راجبش فکر کنی یا ذهنتو بهم بریزی، اتلاف وقت کنی یا سردرگم بشی و ندونی برای اهمیت به کدوم موضوع و چه کسی این حس گوهو داری و انقد همه چی درهم و آزاردهندس.
جدیدا یه طوری شده وقتی یکی ازم میپرسه
جدیدا یه طوری شده وقتی یکی ازم میپرسه "خوبی؟" "جدی خوبی؟"
فقط چند ثانیه به جلو زل میزنمو با خودم میگم ، من واقعا خوبم؟
وقتی که دارم پر حرفی میکنم یعنی خوشحالم
وقتی که دارم پر حرفی میکنم یعنی خوشحالم و ذوق دارم ، نرین توش که تا دو ماه بعد تنها حرفی که ازم میشنوی سلام باشه.
من خودم تاریکم ستارمو ازم گرفتن تو از
من خودم تاریکم ، ستارمو ازم گرفتن
تو از من انتظار روشنایی داری؟
لطفا اگر کلمات رو درست تایپ نمیکنید و
لطفا اگر کلمات رو درست تایپ نمیکنید و میاید زبان فارسیو انگلیسی تایپ میکنین نزدیک من نشین.
احتمال اینکه بخوام تا چند وقت دیگه به
Forwarded from 𝖬𝗂𝗋𝖺
احتمال اینکه بخوام تا چند وقت دیگه به سیگار ، پتو ، بالش و حتی در و دیوار حسودی کنم زیاده😭-

3649838

Каналов

188290551

Сообщений