یکی به نامجون بگه تو فقط اخم کن
یکی به نامجون بگه تو فقط اخم کن مَررررد
دستات رو بردار از گلوی من فقط بذارین
*دستات رو بردار از گلوی من...

فقط بذارین تا شنبه زنده بمونم بعد دوباره دستاتون رو برگردونین سرجاش...
رد دادن برای موهای جیمین دستای جین رد
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
رد دادن برای موهای جیمین
دستای جین
رد دادن برای وجود جانگ هوسوک
زیبایی این بشر از فهم من خیلی بیشتره
Forwarded from |~Sevil FM~| (Sevil)
زیبایی این بشر از فهم من خیلی بیشتره...
مث شنیدن صدای نهنگ 52 عه... بقیه نهنگ ها هم نمیشنونش چ برسه به آدما...
من اگ بنگتن بودم اینقدر تهیونگ رو نگاه
Forwarded from |~Sevil FM~| (Sevil)
من اگ بنگتن بودم اینقدر تهیونگ رو نگاه میکردم تا تموم شه...
تهیونگ رو حرام اعلام میکنم آیت الله کیم
Forwarded from |~Sevil FM~| (Sevil)
تهیونگ رو حرام اعلام میکنم
-آیت الله کیم سویل
و تمام زیبایی خلقت در قالب یک انسان
و تمام زیبایی خلقت در قالب یک انسان!
every night i 39 m dancing with ur
Forwarded from ناتینگ
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
every night i'm dancing with ur ghost
اینم نوآ ست

3649838

Каналов

204424659

Сообщений