آدمی نمونده که بهش اعتماد کرده باشم و
آدمی نمونده که بهش اعتماد کرده باشم و نریده باشه، همه آدمای زندگیم الکی شدن.
مشتی پسر تو سختیا مرد میشه نه باشگاه
مشتی پسر تو سختیا مرد میشه نه باشگاه بدنسازی :)
‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌
اگه تو شلوغیات یادم نیسی تو تنهاییات هم
اگه تو شلوغیات یادم نیسی!
تو تنهاییات هم منو بجا نیار،مرسی:))
باید رو شرافت یه برچسب بزنن لطفا اینجا
باید رو شرافت یه برچسب بزنن،لطفا اینجا نشاشید!
وقتی تو زندگیم کمرنگ شدی حتی اگه از
وقتی تو زندگیم‌ کمرنگ شدی حتی اگه از تو باتلاقِ کثافتم بخوای نجاتم بدی واسم اهمیتی نداری:)
وقتی یک مرد نمیتونه چشم و دلش را
وقتی یک مرد نمیتونه چشم و دلش را نگه داره چه انتظار بیخودیس که بتونه تو رو نگه داره!👌🤗
‌‌
حالم از هوس هایی که اسمشو عشق میزارین
حالم از هوس هایی که اسمشو عشق میزارین بهم میخوره!
در حوالیه ما گوه خوری ازاد بفرمایید
در حوالیه ما گوه خوری ازاد بفرمایید😌
وقتی زمین خوردی رفیق از نارفیق مشخص میشه
وقتی زمین خوردی
رفیق از نارفیق مشخص میشه
زمین خوردن یه جور الک هست(:
عیب از من و تو نیست بعضیا لیاقت
‏عیب از من و تو نیست
‏بعضیا لیاقت دوست داشته شدن‌رو ندارن!

2819099

Каналов

109137067

Сообщений