مشکات دکتر سید علی موسوی مشکات را با
#مشکات

دکتر سید علی موسوی مشکات را با داستان‌هایش می‌شناسم. داستان‌هایی که سخنگوی شخصیت و تجربه‌ی ادبی‌اش در جشنواره‌های مختلف داستان‌نویسی افغانستان بود.

چه‌قدر سخت است وقتی بخواهی از رفتن او بگویی. از هنرمند بی‌ادعایی که شرافتمدانه زیست و شرافتمدانه نوشت.

ِگرچه آخرین دیدار حضوری‌مان سه‌سال پیش در جشنواره ماورای اصفهان بود، بودن و دیدنش در دنیای اینترنت دلگرمی بزرگی بود.

قلمم بغض می‌کند وقتی به بزرگمردی‌ها و مهربانی‌هایش فکر می‌کنم.

قلمم می‌گرید وقتی فروتنی و توانایی‌های ادبی‌اش را به یاد می‌آورم.

رنج‌دیده‌ از تعصب و نامردمی‌ها بود و خودش مردمدار و صاحب مدارا و دوستی.

دوستی‌‌اش مباهاتم است و رفتنش رنج وصف‌ناشدنی...

روانش شاد


#مرتضی_شاهترابی

https://t.me/Sharistan 🦋

506637

Каналов

2365983

Сообщений