دا پوست د ثواب لپاره شیر کړی په
Forwarded from ད STA LEWANY★ســـًُِـــتا آـــــــیونیَ (🎶ځــタـــــوان لیکوال手력 لّیږم هٍٍُرسٌٍٍه دقلم په ژبه😭)
دا پوست د ثواب لپاره شیر کړی.
په ننګرهار ولایت کی که چاته یا کوم مریض ته د وینې ضرورت وی نو دی با احساسو ځوانانو سره په تماس کی شی.
پوست د ثواب لپاره شیر کړی چی ټول هیوادوال مو خبر شی.

مننهځــــوان لیکوال


که داسی هم عواړی چی ژوند وه ژعوری نو دوینی کروپ او نوم اولایت شماره راکړی
دعسی مشکل که هرورور او خورلری راشی اسانه
Forwarded from 🥀لنډي آدبې ټوټې 🥀 (🎶ځــタـــــوان لیکوال手력 لّیږم هٍٍُرسٌٍٍه دقلم په ژبه😭)
دعسی مشکل که هرورور او خورلری راشی اسانه علاج یی درته خایم شخصی ته راشی 🙏
Habibi Abrar2 دلته هم راسه وروره Habibi Abrar2
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

@Habibi_Abrar2 👈 دلته هم راسه وروره
@Habibi_Abrar2 👈 دلته هم راسه وروره
@Habibi_Abrar2 👈 دلته هم راسه وروره
@Habibi_Abrar2 👈 دلته هم راسه وروره


🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
عادل زه یم
Forwarded from 🥀لنډي آدبې ټوټې 🥀 (🎶ځــタـــــوان لیکوال手력 لّیږم هٍٍُرسٌٍٍه دقلم په ژبه😭)
عادل زه یم😂😂😂
نن رانه پوښتنی وکی اسانه اسانه اول سوال
Forwarded from 🥀لنډي آدبې ټوټې 🥀 (🎶ځــタـــــوان لیکوال手력 لّیږم هٍٍُرسٌٍٍه دقلم په ژبه😭)
نن رانه پوښتنی وکی 🥴🥴🥴اسانه اسانه😂

اول سوال جواب کوری مجردیم😂
یو هلک او یوه انجلۍ لاس نیولی روان
Forwarded from 🥀لنډي آدبې ټوټې 🥀 (🎶ځــタـــــوان لیکوال手력 لّیږم هٍٍُرسٌٍٍه دقلم په ژبه😭)
یو هلک او یوه انجلۍ لاس نیولی روان وو
روان
روان
روان
روان
روان
روان
روان
روان
روان
روان
روان
روان
پسی روان
روان
روان
روان
روان
روان
روان
روان
روان
روان
روان
روان
نه اوس ته چیرته په دوی پسی روان یی
په تایی څه چی روان دی
ورځه خپل کار دی کوه😒😒😒
هر سه کی به مو کار وی کدو گانو🤣🤣🤣🤣😝
شوخکه
مچکه مچکه اخیستل د انسان عمر زیاتوي د
Forwarded from ད STA LEWANY★ســـًُِـــتا آـــــــیونیَ (🎶ځــタـــــوان لیکوال手력 لّیږم هٍٍُرسٌٍٍه دقلم په ژبه😭)
‌‎#مچکه!
مچکه اخیستل د انسان عمر زیاتوي،
د وینی فشار کنټرولوي....
ماغزه ارام ساتي او هم مغز قوی کوی،
او د TPS په نوم هرمون چې دانسان په بدن کې موجود دی زیاتوي د بدن د غټوالی سبب کیږی..
دا چې مچکه اخیستل زړه ارام کوي چې زړه ارام
وی نو ژوند هم ارام وې.😘😍


ځـــــوان لیکوال😍
موبایل خرسوم که سوک یی اخلی خیررر تخفیف
Forwarded from ད STA LEWANY★ســـًُِـــتا آـــــــیونیَ (🎶ځــタـــــوان لیکوال手력 لّیږم هٍٍُرسٌٍٍه دقلم په ژبه😭)
موبایل خرسوم که سوک یی اخلی
خیررر تخفیف پکی کوم درسره😂


راشی هله


ځــــ...وان لیکوال

3649838

Каналов

204424659

Сообщений