دل بهترین‌های زندگیتون رو بخاطر غلط ترین‌های زندگیتون
دل بهترین‌های زندگیتون رو بخاطر غلط ترین‌های زندگیتون نشکنید.
‌‌
همیشه که نباید گله کرد یه بارم از

همیشه که نباید گله کرد !
یه بارم از ته دل بگو خدایا شکرت :)🌸💙
‌[ -
@shoghe_par_vaz ]
از پيمودن راهى كه بيم گمراه شدن در
از پيمودن راهى كه بيم گمراه شدن در آن را دارى، خوددارى كن؛ زيرا باز ايستادن از سرگشتگىِ گمراهى، بهتر از مواجه شدن با هول و هراس‌هاست.

[ امام‌علی(ع) ]
- تحف‌العقول،ص۶۹
سلام بر آنان که وسط روز‌های تکراری دیدنشان
سلام بر آنان که وسط روز‌های تکراری، دیدنشان دلخوشی‌ ماست.
با ری‌اکشناتون کانال و خوشگل کنین دیگه
با ری‌اکشناتون‌ کانال و خوشگل کنین دیگه :)
کاش درهای مدینه وسطش میخ نداشت shoghe_par_vaz


کاش درهای مدینه ، وسطش میخ نداشت :))))
[ -
@shoghe_par_vaz ]
باید به این باور برسی که حتی اگه
باید به این باور برسی که حتی
اگه خدا لِهت کرد،
بگی خدا منو ساخته🍃

-خدایا به ماهم از این باورا بده تَصدقت :)

506637

Каналов

2365983

Сообщений