گزارش فریدون مجلسی نویسنده کتاب کارنامک من شاپور
PTT-20220223-WA0022
<unknown>
گزارش فریدون مجلسی نویسنده کتاب کارنامک من شاپور اورمزد
درباره نویسنده کتاب کارنامک من شاپور اورمزد فریدون
دربارهٔ نویسندهٔ کتاب کارنامک من شاپور اورمزد :
فریدون مجلسی ( متولد تهران ١٣٢٣) از اعضای عالی رتبه وزارت امور خارجه، دیپلمات و پژوهشگر حوزهٔ علوم سیاسی و مسائل ایران  وروابط بین الملل، مترجم ونویسنده.
تحصیلات ابتدایی را در مدرسه فیروز کوهی سپری کرد و در ١٣۴١ش در  رشتهٔ ریاضی از دبیرستان فیروز بهرام دیپلم گرفت. فریدون مجلسی در ١٣۴۵ ش به اخذ لیسانس در رشتهٔ  علوم سیاسی از دانشکده حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه تهران نائل آمد. او  در ١٣۴٧ش از دانشگاه ملی ( شهید بهشتی) در رشتهٔ مشاوران اداری فوق لیسانس گرفت. عنوان پایان نامهٔ او «  سازمان و تشکیلات و طرز کار اتحادیه های اروپا» و استاد راهنمایش، دکتر نیاکی بود. همچنین در ١٣۵٢ش نیز از دانشگاه تهران، در رشته علوم سیاسی موفق به اخد درجهٔ فوق لیسانس شد. عنوان پایان نامه اش هم  «شکل گیری سیاست خارجی مشترک در اتحادیه اروپایی» و استاد این پایان نامه دکتر محمد علی جلیلی بود. فریدون مجلسی از ١٣۴٧به  وزارت امور خارجه  پیوست ، و  در ادارات سیاسی، سفارت ایران در واشینگتن، نمایندگی ایران نزد اتحادیه اروپایی  در بروکس، و درادارهٔ سوم سیاسی : اروپا، مصدر خدمات مهم بود. .در  ۱۳۵۹ش باز خرید شدودر مدیریت  صنایع در بخش خصوصی تا  زمان  بازنشستگی در  ۱۳۸۶ش فعالیت کرد. حوزه تحقیق و زمینه های تألیف فریدون مجلسی ادبیات تاریخی و سیاسی و زیست محیط است. او در کارنامهٔ قلمی خود ۵٢ عنوان ترجمه، ١١عنوان تألیف و یادداشت ها و مقالات بسیاری دارد.
از آثار اوست :
- نظریه های جباریت از افلاطون  تا آرنت اثر: راجر بوشه؛
- فروپاشی، (چگونه جوامع راه بقا یا فنا را بر می گزینند) نوشته جرد دایموند؛
- حکایتی از پلهٔ دوم (داستان یک زندگی)؛
- اسیر افتخار (رمان تاریخی دوران نهضت ملی)
کتابشناسی کتاب عنوان کتاب کارنامک من شاپور اورمزد
کتابشناسی کتاب :
عنوان کتاب  : کارنامک من شاپور اورمزد (زندگی نامه شاپور دوم،  «ذوالاکتاف» شاهنشاه ساسانی به روایت او)
نویسنده  : فریدون مجلسی    
ناشر : شرکت سهامی انتشار     / تهران ١٣٩٩
شمارگان : ۵٠٠ نسخه / ٣١١ صفحه /قیمت : ۶٠٠٠٠ تومان
«کارنامک من، شاپور اورمزد»  کتابی است  درساختار  « خود نوشت ِ شرح حال نگاری» که در گونهٔ ادبی  «رمانِ تاریخی مستند»  زندگی نامه و سرگذشت تاریخی ِ شاپور دوم ساسانی، ملقب به  «ذوالاکتاف» (٣٠٩ - ٣٧٩میلادی) در آن  روایت شده است. نویسنده در  «پیشگفتار» کتاب( ص ۶ تا ٨)، ماجرا و انگیزهٔ تألیف کتاب، اهمیت نوشتن کتاب هایی از این دست درموضوع تاریخ ایران باستان و تأثیر آن را در ارتقاء شعوراجتماعی ، و وسعت بخشیدن به  خودآگاهی های فرهنگی و فردی به اجمال شرح داده است . به گفتهٔ نویسنده، شاپور دوم پسر اورمزد دوم ساسانی،  « در این کارنامک به شرح حال خود بسنده نمی کند. بلکه به پیشینه و دودمانش می پردازد. ساسانیان، خود را از دودمان هخامنشی می دانند، بنابراین شاپور اشاره هایی هم به نیاکان هخامنشی اش و نکاتی برجسته از آن دوران می کند. ساسانیان به اشکانیان کینه می ورزند و به نوبهٔ خود دیواری تاریک میان خود و تاریخ اشکانیان به وجود آورده اند...»  لحن شاپور در بیان سرگذشت خود شاهانه است.  « او که از گهواره تا گور، قریب هفتاد و یک سال، شاه شاهان و سرداری همواره پیروز بود، به تکبر و خودخواهی وحتی بیش از دیگر خودکامگان شهرت دارد. بنابراین، طبیعی است که لحنی خودستایانه تر، حماسی تر، وگاهی همراه با رجز خوانی داشته باشد.»
فهرست کتاب کارنامک من... بدین شرح است : بخش نخست : سرآغاز؛ بخش دوم : کودکی ونوجوانی؛ بخش سوم : جوانی؛ بخش چهارم :میانسالی؛ بخش پنجم : کهنسالی؛ یادداشت نگارندهٔ این کتاب؛ ضمائم؛ مروری برتاریخچه شاپور دوم.
در شصت و دومین بخش از سلسله برنامه
در شصت و دومین بخش از سلسله برنامه های «صحبت دانای بی زبان» کتاب کارنامک من شاپور اورمزد معرفی می‌شود.
گفته های نویسنده پیشگفتار حکمت کویر استاد سید
گفته های نویسندهٔ پیشگفتار حکمت کویر، استاد سید علی آل داود
عبدالکریم حکمت یغمایی خور ١٣٢٨ نائین اول شهریور
عبدالکریم حکمت یغمایی (خور ١٣٢٨ - نائین اول شهریور ١٣٩٩) پژوهشگر ونویسنده در حوزهٔ تاریخ، جغرافیا و مردم شناسی، ادیب وشاعر . در خانواده ای که ریشه در فرهنگ وادب داشت به دنیا آمد. پدرش، ابوالقاسم طغرا یغمائی، از شاعران و نویسندگان منطقهٔ خور و بیابانک بود. عبدالکریم حکمت، تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در مدرسهٔ یغما و دبیرستان هنر در خور سپری کرد و بعد عازم یزد شد و در رشتهٔ ادبی دیپلم گرفت. بعد از اخذ دیپلم، در ١٣۴۶ در  رشتهٔ جغرافیا در دانشگاه اصفهان پذیرفته شد. دوران خدمت نظام وظیفه را در تبریز و مشهد گذراند و بعد با معرفی استاد حبیب یغمایی  به استخدام  وزارت فرهنگ و هنر در آمد.  عبدالکریم حکمت یغمایی پژوهشگر مرکز باستان شناسی در وزارت فرهنگ وهنر بود و زیر نظر استاد محدث ارموی، پژوهش در متون قدیم فارسی و عربی و استخراج نکات و مطالب باستان شناسی عمدهٔ مشغله های فرهنگی او بود. چند سال بعد از مرکز باستان شناسی به آموزش و پرورش منتقل شد و تا بازنشستگی ( ١٣٨٨)به تدریس در دبیرستانهای زادگاه خود به جدیت سرگرم بود. از عبدالکریم حکمت یغمائی، بیش از ١٠ عنوان کتاب و مقالات بسیار در موضوع مردم شناسی و تاریخ و ادبیات و... منتشر شده است.
از آثار اوست :
- جندق، روستایی کهن برکران کویر، تهران ١٣۵٣
- ذوالریاستین فضل بن سهل، وزیر ایرانی مأمون، تهران ١٣۵۶
- برساحل کویر نمک، تهران ١٣٧٠
- خور شهر شورستان،  زنجان ١٣٩۶
کتابشناسی کتاب عنوان کتاب حکمت کویر یادنامه عبدالکریم
کتابشناسی کتاب :
عنوان کتاب : حکمت کویر (یادنامهٔ عبدالکریم حکمت یغمائی
به کوشش : سیدمرتضی آل داود   
ناشر : انتشارات مُگستان       / تهران  ١۴٠٠
شمارگان : ۵٠٠ نسخه  /٣٠٠ صفحه 
قطع :  وزیری      /قیمت : ٧۵٠٠٠ تومان
حکمت کویر ، مجموعه مقالاتی است که در ادای احترام به شخصیت فرهنگی وعلمی،  منش اجتماعی، و تأثیر گذاری های تربیتی زنده یاد عبدالکریم حکمت یغمائی (١٣٢٨-١٣٩٩) ،از پژوهشگران فرهیخته و صاحب نظر حوزهٔ مردم شناسی وتاریخ  منطقهٔ خور وبیابانک ِ  استان اصفهان  ، تدوین و منتشر شده است. کتاب حکمت کویر ( که نام آن  برگرفته از  عنوان مقاله ای مندرج در کتاب است) آمیخته ای است از مطالب متنوع و محققانه  در حیطهٔ  شرح حال نگاری ،مردم شناسی و فرهنگ محلی و بوم پژوهی ، تاریخ، ادبیات وشعر ، خاطره نویسی. کتاب حکمت کویر در  شش بخش بدین شرح فراهم آمده است:
بخش اول، زندگی نامه و آثار حکمت یغمائی : زندگی نامه عبدالکریم حکمت یغمائی / سید علی آل داود؛ مرگ نابهنگام برادر / محمدتقی حشمت یغمائی؛ حکمت کویر/ فرهاد طاهری ؛حکمت دانشنامه نگار / جعفرشجاع کیهانی؛ در فقدان حکمت / ابراهیم شیبانی؛ یادی از حکمت /بابک صابری و....
بخش دوم، گزیدهٔ سروده ها و پژوهش های حکمت یغمائی : پیک فروردین، واپسین نوشته و سرودهٔ حکمت، مصر یوسف، عباس آباد در گذر زمان، و....
بخش سوم، تحقیق و پژوهش پیرامون خور بیابانک : پژوهشگران کویر / جواد صفی نژاد؛ جغرافیای تاریخی و سیاسی خور وبیابانک /عمادالدین شیخ الحکمایی و مریم حیدری؛ مدرسهٔ خور در هشتاد سال پیش / محمد شایگان؛ یادی از اقبال یغمائی / محمد ناصر غلامرضایی؛ شتر و شترداری در خور و بیابانک / مرتضی محبی و....
بخش چهارم، خاطرات : زندگی در خانهٔ ملانظر / سید مرتضی آل داود؛ از خور تا اصفهان / میرسید علی موسوی؛ مفاکهات کتابخانهٔ خور / سیدعلی آل داود و....
بخش پنجم، مقالات اهدایی : تأثیر سرمایهٔ اجتماعی برتوسعهٔ پایدار / علی اصغر زرگر ‌؛ مقایسه داستان  «یابندگان گنج همدیگر را می کشند» /محمد جعفر قنواتی؛ دیوان حافظ /حسین مسرت و....
بخش ششم، اشعار:  سروده ها و سوک سروده هایی به یاد زنده یاد یغمائی از میر سید علی موسوی، محمد غلامرضایی، رضامقیمی، حسین زمانی، حسن سمیعی، حسین شیبانی، احمد همایونی، محمد علی ابراهیمی و.....

3649838

Каналов

183436511

Сообщений