1 خلاصه آزمونهای ناپارامتریک آزمون علامت تک نمونه
1. خلاصه آزمونهای ناپارامتریک

🔻آزمون علامت تک نمونه
برای آزمون فرض پیرامون میانگین یک جامعه استفاده می شود.

🔻آزمون علامت زوجی
برای آزمون فرض پیرامون دو میانگین از یک جامعه استفاده می شود.

🔻ویلکاکسون
همان آزمون علامت زوجی است که در آن اختلاف نسبی تفاوت از میانگین لحاظ می شود.

🔻من-ویتنی:
به آزمون U نیز موسوم است و جهت مقایسه میانگین دو جامعه استفاده می شود.

🔻کروسکال-والیس
از این آزمون به منظور بررسی اختلاف میانگین چند جامعه آماری استفاده می شود.
به آزمون H نیز موسوم است و تعمیم آزمون U مان-ویتنی می باشد.
آزمون کروسکال-والیس معادل روش پارامتریک آنالیز واریانس تک عاملی است.

🔻فریدمن:
این آزمون معادل روش پارامتریک آنالیز واریانس دو عاملی است که در آن k تیمار به صورت تصادفی به n بلوک تخصیص داده شده اند.

🔻نیکوئی برازش
برای مقایسه یک توزیع نظری با توزیع مشاهده شده استفاده می شود و به آزمون خی-دو یا χ² نیز موسوم است. مدل معادلات ساختاری که در آن پژوهشگر یک مدل نظری را براساس روابط متغیرها ترسیم کرده است از همین ازمون بهره گرفته می شود. اکنون به تبع افزایش توانمندی نرم افزارهایی مانند LISREL می توان از آن به سهولت استفاده کرد.

🔻کولموگروف-اسمیرنف
نوعی آزمون نیکوئی برازش برای مقایسه یک توزیع نظری با توزیع مشاهده شده است.

🔻آزمون تقارن توزیع
در این آزمون شکل توزیع مورد سوال قرار می گیرد. فرض بدیل آن است که توزیع متقارن نیست.

🔻آزمون میانه
جهت مقایسه میانه دو جامعه استفاده می شود و برای k جامعه نیز قابل تعمیم است.

🔻مک نمار
برای بررسی مشاهدات زوجی درباره متغیرهای دو ارزشی استفاده می شود.

🔻آزمون Q کوکران
تعمیم آزمون مک نمار در k نمونه وابسته است.


@razi_statistics
پرجمعیت ترین ملل دنیا جمعیت تخمینی بر اساس
پرجمعیت ترین ملل دنیا

جمعیت تخمینی بر اساس کشور ( به میلیون نفر) در سال 2003 و 2023

منبع داده نما

@statistics_amaar
دوره متخصص پایتون 2022 زبان فارسی مدرس رضا
Forwarded from Python Forever
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
⚛️ دوره متخصص پایتون ( 2022 )

📝زبان: فارسی
👤مدرس: رضا دولتی
🔗منبع: آکادمی سبزلرن

📌 فصل ششم: تابع

🔖 جلسه سوم - حل مثال برای مبحث تابع

🔅 ( جلسه هشتاد و سوم از کل )

#فیلم #ویدئو #پایتون #برنامه_نویسی
#Video #python #Programming
🐍 @PythonForever
به نام خدا بازگشت همه به‌سوی اوست با
به نام خدا
بازگشت همه به‌سوی اوست

با نهایت تأسف و تأثر جامعه علمي كشور سوگوار از دست دادن يكي از اساتيد برجسته، متعهد، مسئوليت پذیر و دلسوز خود، جناب آقای دکتر علیرضا اشرفی عضو هيات علمي دانشکده علوم ریاضی دانشگاه کاشان گرديد.
این‌جانب به نیابت از انجمن آمار ایران، مصیبت وارده فقدان این استاد گرامی را به جامعه علمی کشور و خانواده محترم ایشان، تسلیت عرض می‌کنم و از درگاه خداوند منان برای ایشان غفران الهی و برای بازماندگان صبر مسئلت می‌نمایم. یاد این استاد فرزانه هرگز از دل‌ها و نامش هرگز از گستره علم و دانش این مرزوبوم زدوده نخواهد شد.

با احترام
عبدالرحمن راسخ
رئیس انجمن آمار ایران
آموزش_شماره_433 موضوع استفاده از Wildcard ها در تابع
#آموزش_شماره_433

موضوع: استفاده از Wildcard ها در تابع COUNTIF
#سطح_پیشرفته
#توابع
تاریخ: 97/07/05

لینک عضویت در کانال🔻
@excelut
اینستاگرام 🔻
https://www.instagram.com/excelutcom/
اینفوجام تفکیک گل‎های رونالدو و دایی در رقابت‎های
⚽️ #اینفوجام / تفکیک گل‎های رونالدو و دایی در رقابت‎های مختلف

🆔 @JamejamDaily
دوره متخصص پایتون 2022 زبان فارسی مدرس رضا
Forwarded from Python Forever
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
⚛️ دوره متخصص پایتون ( 2022 )

📝زبان: فارسی
👤مدرس: رضا دولتی
🔗منبع: آکادمی سبزلرن

📌 فصل ششم: تابع

🔖 جلسه دوم - سینتکس تابع و دستور pass

🔅 ( جلسه هشتاد و دوم از کل )

#فیلم #ویدئو #پایتون #برنامه_نویسی
#Video #python #Programming
🐍 @PythonForever
سخنرانی علمی از سلسله برنامه های معاونت امور
سخنرانی علمی از سلسله برنامه های معاونت امور بین الملل با موضوع:
توزیع حدی توٱم مجموع وماکزیمم جزئی سریهای زمانی دم سنگین

ميزبان: دكتر سعيد رضاخواه، استاد دانشكده رياضي و علوم كامپيوتر، دانشگاه صنعتي اميركبير

سخنران؛ Professor Ruey Tsay
استاد ریاضی دانشگاه شیکاگو

چهارشنبه ۲۱ دیماه 1401، ساعت 20:30

لينك ثبت نام : https://intrel.aut.ac.ir/en/17-3

لینک شرکت در سخنرانی:
https://bluemeet.aut.ac.ir/ch/statistics/guest

506637

Каналов

2365983

Сообщений