اطلاعیه با سلام به اطلاع می رساند کلاس
#اطلاعیه
با سلام به اطلاع می رساند، کلاس جبرانی درس خواص مکانیکی 2 دکتر اکبری، یکشنبه مورخ 18 دی ماه ساعت 9 صبح به صورت حضوری برگزار خواهد شد.
اطلاعیه با سلام،به اطلاع دانشجویان درس طراحی و
#اطلاعیه
با سلام،به اطلاع دانشجویان درس طراحی و انتخاب مواد دکتر توانگر میرساند،کلاس جبرانی این درس روز جمعه مورخه ۱۶ دی ماه ساعت ۱۰ صبح در سامانه ال ام اس به صورت مجازی برگزار خوهد شد‌.
باتشکر

506637

Каналов

2365983

Сообщений