دی ماهی عزیزم سالروز زمینی شدنت مبارک
دی ماهی عزیزم

سالروز زمینی شدنت مبارک
@tanhayi_naser Телеграм
اقرار میکنم جهان بی تو یک ازدحام خالی
اقرار میکنم ...

جهان بی تو
یک ازدحام خالی از آغوش است ...

❤️💋 شبت قشنگ عشقم💋❤️🖤🖤
شبت بخیر نفسم
شبت بخیر نفسم♥️
‌ ‎

🖤🖤
ڪَر ٺو باشی ماه من ٺاریڪی شب دیدنیسٺ
ڪَر ٺو باشی ماه من
  ٺاریڪی شب دیدنیسٺ
         چشم ٺو در خواب نازم
                    نازنین بوسیدنیسٺ......ـ

خالق هسٺی چو
  نقاشی ڪشیده روی ٺو
         مثل ڪَیلاسی نڪَارم
                بوسه از لب چیدنیسٺ......
#جوادالماسی

🖤🖤
مثل تموم عالم حال منم خرابه موزیک پایانی
مهستی
مثل تموم عالم
مثل تموم عالم حال منم خرابه

موزیک پایانی
شبتون در آرامش

🖤🖤
خـدایا امشب آرامشی از جنس فـرشتـه هـایـت نصیب
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
خـدایا امشب🧚‍♀
آرامشی از جنس
فـرشتـه هـایـت  🧚‍♀
نصیب همه دلها
و شبـی بـی دغدغـه🧚‍♀
آرام وبی نظیر
قسمت عزیزانم بگردان🧚‍♀

بــه امـید فـردایـی عـالـی 🧚‍♀

شبتان آرام و در پنـاه  خــدا
🧚‍♀

             #شـب_بـخیـر


🖤🖤
سلام بر اندوهی که گمان میکنی هرگز تمام
سلام بر اندوهی که گمان میکنی هرگز تمام نمیشود،
حال آنکه شاید آخرین شب آن باشد ...

🖤🖤
من از جهان چه خواستم کمی نشستن و
من از جهان چه خواستم؟
کمی نشستن و
به ماه و آسمان نگاه کردن و
کمی دویدن و
به قله‌های دورها رسیدن و
کمی سکوت کردن و
صدای کائنات را شنیدن و
کمی از عشق گفتن و شنفتن و
کمی رهایی و شُکوهِ آشنایی و
کمی سفر...
من از جهان چه خواستم؟
کمی خیالِ خوش، نه بیشتر...#پست_ویژه
❤️تولدت مبارک فرشته آسمانی
دراین شب زیبامن از عمق وجودم خدایم را
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
دراین شب زیبامن از عمق
وجودم خدایم را خواندم
برای آرزوهای خوبت برای رفع غمهایت
برای قلب زیبایت
برای شادیهایت
به درگاهش دعا کردم
و میدانم که او
از قل
ب شما خبـر دارد

شبتـون آرام و در پناه خدا 🌺

506637

Каналов

2365983

Сообщений