آمار مبتلایان کرونا در تاریخ ۲۲ خرداد ۱۴۰۱
آمار مبتلایان کرونا در تاریخ ۲۲ خرداد ۱۴۰۱ !

▫️فوت ۱ بیمار کرونایی و شناسایی ۱۶۰ بیمار جدید در شبانه روز گذشته

@tebesonati99