تربچه برای کبد و معده بسیار مفید است
▫️تربچه برای کبد و معده بسیار مفید است .

▫️ سم زدای بسیار خوبی است و خون را تصفیه می کند
▫️ فیبر بالایی که دارد احساس سیری ایجاد می‌کند
▫️ انتخاب خوبی برای افرادی که می‌خواهند وزن کم کنند.

@tebesonati99