سعی کنیم هرهفته ماست موسیر بخوریم بدن را
سعی کنیم هرهفته ماست موسیر بخوریم👇

▫️بدن را ضد عفونی میکند و باعفونت مبارزه میکند و بدن را پاکسازی میکند
▫️از پوکی استخوان جلوگیری میکند
▫️فشار خون را کاهش میدهد
▫️سردرد میگرنی را کاهش میدهد
▫️سطح قند خون در بیماران دیابتی را کاهش میدهد
▫️شفاف کننده پوست است
▫️درمان سرماخوردگی

@tebesonati99