سینوزیت سبب سیاهی زیر چشم و سردرد میشود
سینوزیت سبب سیاهی زیر چشم و سردرد میشود

طب سنتی معتقدست دود کردن عنبر نسارا (مدفوع الاغ ماده) دردرمان سینوزیت و سرماخوردگی وخشک کردن عفونت سینوس و هر عفونتی معجزه میکند.

@tebesonati99