معجزه سیر ترشی خونساز و مصفای خون مفتح
معجزه سیر ترشی

▫️خونساز و مصفای خون مفتح عروق کرونر قلبی و عروق مغزی
▫️هضم کننده غذای سنگین
▫️دفع کننده سنگ کیسه صفرا
▫️کاهنده چربی
▫️ضد عفونی کننده محیط معده
▫️پاکسازی خون و کبد

حتما بر سر سفره های خود سیرترشی ۷ساله قراردهید👌

@tebesonati99