بهترین پاک کننده کبد اگر کبد شما چرب
بهترین پاک کننده کبد:

اگر کبد شما چرب است ؛ هر روز صبح نصف لیوان آب سیب و آب کرفس را با نصف لیموترش تازه مخلوط و میل نمایید
زیرا این ترکیب یکی از بهترین پاک کننده های کبد میباشد.

@tebesonati99

2819099

Каналов

109137067

Сообщений