گروه خودمونی خاااااص قلب ها تبلیغات ممنوع پی
● گروه خودمونی خاااااص قلب ها😊

تبلیغات ممنوع⛔️
پی وی بدون‌ اجازه ریمو ⛔️
عکس و فیلم غیرمجاز ممنوع⛔️
بی ادبی و بی احترامی ممنوع⛔️
https://t.me/joinchat/UF8ViUjSusw4MjE0
گپ ناااااب تهران و کرج پیوی ممنوع بحث
🔹 گپ ناااااب تهران و کرج😎

پیوی ممنوع 💜
بحث و دعوا ممنوع 💜
بحث سیاسی ممنوع💜
شوخی وخنده آزاد 💜
چالش داریم، 💜
ردسنی 30 به بالا💜
https://t.me/joinchat/SKX9zEU96IAwOWI0
عضوگیری گروه خاص اینجا جای بکس خاص هستش
❤️ عضوگیری گروه خاص❤️

اینجا جای بکس خاص هستش 😎
اگه فکر میکنی خاصی بیا 😍

https://t.me/+tofl32TctNViOTE0
د و ستـ ـ ا ن مــ ا
💫َؔدٰۘوٰٖستـ‌َ❁ٜ۪ـٰاًّ۪۪ن مــؒاًّ۪۪ندگـ‌ـ‌ـاًّرؒؔ💫

ٌ🌻یه گپ زدیم ✬⇚خاص💞
🌻ادمیناش✬⇚ باڪلاس💞
🌻قدم شما رو‌چشم ماس 😍
🌻پیوی خانمها ممنوع. 🚫
🌻زیر 25 سال ممنوع. 🚫
🌻توهین و بی‌احترامی. 🚫
🌻بحث سیاسی ممنوع. 🚫
دهه 50_60_70
https://t.me/joinchat/lfYAyg4ERClhYzFk
گروه تلخ و شیرین به گروه ماخوش اومدید
🔸 گروه تلخ☹️ و شیرین😊

به گروه ماخوش اومدید 🌹
غیبت ممنوع🌹توهین وبی احترامی
بحث قومی مذهبی
سن گروه فقط بالای ۳۰
https://t.me/+K8dFYBqQ9501OWM8

3649838

Каналов

187883157

Сообщений